Pythontr

husonet | Tarih: 26.10.2017

Python List list() fonksiyonu

Dizi türünden verilen parametreyi list türüne çevirir.

list() fonksiyonu, dizi türlerini 'Tuple' parametre olarak alır ve bunları listelere dönüştürür. Bu fonksiyon, belirli bir tuple'yi listeye dönüştürmek için kullanılır.


Not: Tuple öğeler üzerinde değiştirme ekleme ve çıkarma işlemi yapılamaz. Bu tip işlemler için tupleları listelere çevirip üzerlerinde işlem yapabiliriz.


Sözdizimi


Aşağıdaki list() fonksiyonu için sözdizimidir.


list( seq )

Parametreler


  • seq - Bu, listeye dönüştürülecek bir Tuple'dır.

Dönüş Değeri


Bu fonksiyon, list türü veri döndürür.


Aşağıdaki örnek, list() fonksiyonun kullanımını gösterir.


#!/usr/bin/python

aTuple = (123, 'xyz', 'husonet', 'pythontr')
aList = list(aTuple)
print "List elements : ", aList

Yukarıdaki kodları çalıştığımızda, aşağıdaki sonucu üretir


List elements :  [123, 'xyz', 'husonet', 'pythontr']

İlgili Konular
Python Listeler