Pythontr

husonet | Tarih: 25.10.2017

Python List max() Fonksiyonu

Listelerde max fonksiyonu listenin elemanlarından en büyük değere sahip olan öğeyi döndürür.

Sözdizimi


Aşağıdaki max() fonksiyonu için sözdizimidir.


max(liste)

Parametreler


  • liste - Bu, en büyük 'max' değerli öğenin tespit edilmesi için gönderilen bir listedir.

Dönüş Değeri


Bu fonksiyon, listeden maksimum değere sahip olan öğeyi döndürür.


Aşağıdaki örnek, max() fonksiyonun kullanımını gösterir.


#!/usr/bin/python

liste1, liste2 = [123, 'xyz', 'husonet', 'abc'], [354, 660, 100]
print "Max oge degeri : ", max(liste1)
print "Max oge degeri : ", max(liste2)

Yukarıdaki kodları çalıştığımızda, aşağıdaki sonucu üretir


Max oge degeri :  xyz
Max oge degeri : 660

İlgili Konular
Python Listeler