Pythontr

husonet | Tarih: 26.10.2017

Python List min() fonksiyonu

Listelerde min fonksiyonu listenin elemanlarından en küçük değere sahip olan öğeyi döndürür.

Sözdizimi


Aşağıdaki min() fonksiyonu için sözdizimidir.


min(liste)

Parametreler


  • liste - Bu, en küçük 'min' değerli öğenin tespit edilmesi için gönderilen bir listedir.

Dönüş Değeri


Bu fonksiyon, listeden en küçük 'minimum' değere sahip olan öğeyi döndürür.


Aşağıdaki örnek, min() fonksiyonun kullanımını gösterir.


#!/usr/bin/python

liste1, liste2 = [123, 'xyz', 'husonet', 'abc'], [354, 660, 100]
print "Min oge degeri : ", min(liste1)
print "Min oge degeri : ", min(liste2)

Yukarıdaki kodları çalıştığımızda, aşağıdaki sonucu üretir


Min oge degeri :  123
Min oge degeri : 100

İlgili Konular
Python Listeler