Pythontr

husonet | Tarih: 30.10.2017

Python List pop() Metodu

Python pop() metodu listeyi kaldırır, son nesneyi veya listeden belli bir nesneyi döndürür.

Sözdizimi


Aşağıdaki pop() metodu için sözdizimidir.


list.pop(obj = list[-1])

Parametreler


  • obj - Bu, isteğe bağlı bir parametredir, listeden kaldırılacak nesnenin offset dizinini işaret eder.

Dönüş Değeri


Bu metod kaldırılan nesneyi listeden çıkararak döndürür. İşlem gören listede işaret eden dizin çıkarılmış olur.


Aşağıdaki örnek pop() metodunun nasıl çalıştığını gösterir.


#!/usr/bin/python

aList = [123, 'xyz', 'husonet', 'pythontr']
print "A List : ", aList.pop()
print "B List : ", aList.pop(2)

Yukarıdaki kodlar aşağıdaki sonuçları üretir.


A List :  pythontr
B List : husonet

İlgili Konular
Python Listeler