Pythontr

husonet | Tarih: 30.10.2017

Python List remove() Metodu

Python remove() metodu, nesne'yi listeden çıkarır.

Sözdizimi


Aşağıdaki remove() metodu için sözdizimidir.


list.remove(obj)

Parametreler


  • obj - Listeden kaldırılacak nesne.

Dönüş Değeri


Bu metod herhangi bir değer döndürmez, ancak verilen nesneyi listeden kaldırır.


Aşağıdaki örnek remove() metodunun nasıl çalıştığını gösterir.


#!/usr/bin/python

aList = [123, 'xyz', 'pythontr', 'husonet', 'pythontr'];
aList.remove('pythontr')
print "List : ", aList
aList.remove('xyz');
print "List : ", aList

Yukarıdaki kodlar aşağıdaki sonuçları üretir.


List :  [123, 'xyz', 'husonet', 'pythontr']
List : [123, 'husonet', 'pythontr']

İlgili Konular
Python Listeler