Pythontr

husonet | Tarih: 30.10.2017

Python List reverse() Metodu

Python List reverse() metodu, listedeki nesneleri yerinde çevirir.

Sözdizimi


Aşağıdaki reverse() metodu için sözdizimidir.


list.reverse()

Parametreler


  • NA

Dönüş Değeri


Bu yöntem herhangi bir değer döndürmez, ancak verilen nesneyi listeden tersine çevirir.


Aşağıdaki örnek reverse() metodunun nasıl çalıştığını gösterir.


#!/usr/bin/python

aList = [1, 2, 3, 'a', 'b', 'c', 'd']
aList.reverse()
print "List : ", aList

Yukarıdaki kodlar aşağıdaki sonuçları üretir.


List :  ['d', 'c', 'b', 'a', 3, 2, 1]

İlgili Konular
Python Listeler