Pythontr

husonet | Tarih: 30.10.2017

Python List sort() Metodu

Python List sort() metodu listenin nesnelerini sıralar, verilen func işlevini kullanır.

Sözdizimi


Aşağıdaki sort() metodu için sözdizimidir.


list.sort([func])

Parametreler


  • NA

Dönüş Değeri


Bu metod herhangi bir değer döndürmez, ancak orijinal listeyi yeniden sıralar.


Aşağıdaki örnek sort() metodunun nasıl çalıştığını gösterir.


#!/usr/bin/python

aList = [123, 'xyz', 'husonet', 'abc', 'xyz', 'pythontr']
aList.sort()
print "List : ", aList

Yukarıdaki kodlar aşağıdaki sonuçları üretir.


List :  [123, 'abc', 'husonet', 'pythontr', 'xyz', 'xyz']

İlgili Konular
Python Listeler