Pythontr

husonet | Tarih: 07.02.2011

python listelerde matrisler

python listelerde matrisler

matrisler bir listenin elemanına birden fazla (çok boyutlu) veri girebiliriz.

Örnek
>>>mat = [[1, 2, 3],[4, 5, 6], [7, 8, 9]] #(1)
>>>mat
[[1, 2, 3], [4, 5, 6], [7, 8, 9]]
>>>mat[0] #(2)
[1, 2, 3]
>>>mat[0][1] #(3)
2
>>>mat[0][1] = 'husonet' #(4)
>>>mat[0][1]
'husonet'
>>>mat[0][0]
1
>>>mat
[[1, 'husonet', 3], [4, 5, 6], [7, 8, 9]]

(1) : 3 boyutlu bir matris liste tanımlıyoruz.
(2) : tanımladığımız matris listenin birinci elamanına erişim sağlıyoruz.
(3) : matris listenin birinci elamanın birinci indeksine erişim sağlıyoruz.
(4) : matris listenin birinci elamanın birinci indeksinin taşıdığı değeri değiştiriyoruz


ilgili konular
python da sözlükler (Dictionaries)
python listeler (list)
python demetler (Tuples)
python değişkenler tanımlanması(Declaring variables)
python listeleri haritalama, filtreleme, azaltma
python listelerde matrisler