Pythontr

husonet | Tarih: 06.02.2011

python listeleri haritalama, filtreleme, azaltma

listeleri haritalama, filtreleme, azaltma

Listelerde neler yapabileceklerimize birdaha bakalım istedim.

listelerde filtreleme (filter(function, sequence))

filter fonksiyonu gönderilen listeyi işler ve bir liste şeklinde döndürür gönderilen listenin eleman sayısı geri döndüğünde değişebilir. Şart a uyanlar geri döner.

örnek
>>> def f(x): return x % 2 != 0 and x % 3 != 0		#(1)
...
>>> filter(f, range(2, 25)) #(2)
[5, 7, 11, 13, 17, 19, 23](1) : Fonksiyonumuz 2 ye bölündüğünde 0 çıkmayan ve 3 bölündüğünde 0 çıkmayan değerleri geri döndürür.
(2) : filter(fonksiyon, liste) filter fonskiyonun ilk argumanı f olarak yazdığımız fonksiyonu işaret eder ikinci parametresi ise listemizdir.


listelerde haritalama (map(function, sequence))

map fonksiyonu gönderilen listeyi işler ve bir liste şeklinde döndürür gönderilen listenin eleman sayısı geri döndüğünde değişmez.

örnek
>>> def cube(x): return x*x*x				#(1)
...
>>> map(cube, range(1, 11)) #(2)
[1, 8, 27, 64, 125, 216, 343, 512, 729, 1000]


(1) : Fonksiyonumuz gelen değerin küp değerini hesaplayarak geri döndürür.
(2) : map(fonksiyon, liste) map fonskiyonun ilk argumanı cube olarak yazdığımız fonksiyonu işaret eder ikinci parametresi ise listemizdir.

listelerde azaltma (reduce(function, sequence))

reduce fonksiyonu gönderilen listeyi işler ve tek değer döndürür liste şeklinde döndürmez.

örnek
>>> def add(x,y): return x+y				#(1)
...
>>> reduce(add, range(1, 11)) #(2)
55


(1) : Fonksiyonumuz gelen 2 değeri toplayarak geri döndüren fonksiyonumuzdur.
(2) : reduce(fonksiyon, liste) reduce fonskiyonun ilk argumanı add olarak yazdığımız fonksiyonu işaret eder ikinci parametresi ise listemizdir.

Oyun programcılığında bu işlemler sıklıkla kullanılır.


ilgili konular
python da sözlükler (Dictionaries)
python listeler (list)
python demetler (Tuples)
python değişkenler tanımlanması(Declaring variables)
python listeleri haritalama, filtreleme, azaltma
python listelerde matrisler