Pythontr

husonet | Tarih: 14.01.2017

Python log() Fonksiyonu

Python log() fonksiyonu, 0'dan büyük x için doğal logoritmasını döndürür.

Bu fonksiyon, sayının e tabanında logaritmasını almak için kullanılır. Fonksiyondan geriye yine bir ondalıklı sayı döner. Özetlemek gerekirse x> 0 için x'nin doğal logaritmasını döndürür.


Python log() fonksiyonu sözdizimi aşağıdaki gibidir.


import math

math.log( x )

log() fonskiyonu doğrudan erişelemez ve math paketi import edilmek zorundadır.


Parametreler


  • x -- Sayısal bir değer.

Dönüş Değeri


Bu fonskiyon, x> 0 için x'nin doğal logaritmasını döndürür.


Aşağıdaki örnek, log() fonksiyonun kullanımını gösterir.


>>> import math
>>> print "math.log(100.41) : ", math.log(100.41)
math.log(100.41) : 4.60926180389
>>> print "math.log(100.82) : ", math.log(100.82)
math.log(100.82) : 4.61333674865
>>> print "math.log(131L) : ", math.log(131L)
math.log(131L) : 4.8751973232