Pythontr

husonet | Tarih: 14.01.2017

Python log10() Fonksiyonu

Python log10() fonksiyonu, x 0'dan büyük ise x'in 10 tabanına logaritmasını döndürür.

Python log10 fonksiyonu parametre olarak değişkenin 10 tabanına göre logaritmasını almak için kullanılır. Gönderilen değer 0 dan büyük olmalıdır. Bu fonksiyona direkt olarak erişilemez, kullanmak için math modülünü eklemeniz gerekir.


log10 () fonksiyonun sözdizimi aşğıdaki gibidir.


import math

math.log10( x )

Parametreleri


  • x- Sayısal bir değer.

Dönüş Değeri


Bu fonksiyon, x> 0 için x'in 10 taban logaritmasını döndürür.


Aşağıda uygulamış olduğumuz örnekler, log10() fonksiyonun kullanımını gösterir.


>>> import math
>>> print "math.log10(99.12) : ", math.log10(99.12)
math.log10(99.12) : 1.99616129337
>>> print "math.log10(100.91) : ", math.log10(100.91)
math.log10(100.91) : 2.00393420617
>>> print "math.log10(129L) : ", math.log10(129L)
math.log10(129L) : 2.1105897103