Pythontr

husonet | Tarih: 17.01.2017

Python min() Fonksiyonu

Python min() fonksiyonu, parametrelerinin en küçük olanını döner: negatif sonsuzluğa en yakın değerdir.

Bu fonksiyon parametre olarak girilen ondalıklı yada tam sayıların en küçüğünü tespit eden bir fonksiyondur. Bu fonksiyon liste olarak verilen parametreyide hesaplayabilir. Bu fonksiyon gömülü bir fonksiyondur.


Python min() fonksiyonun sözdizimi aşağıdaki gibidir.


min( x, y, z, .... )

Parametreleri


  • x - Sayısal bir değer.
  • y - Sayısal başka bir değer.
  • z - Sayısal diğer bir değer.

Dönüş Değeri


Bu fonksiyon girilen parametrelerinin en küçük olanını döndürür.


Aşağıdaki örnek min() fonksiyonun kullanımını gösterir.


>>> print "min(80, 200, 2000) : ", min(80, 200, 2000)
min(80, 200, 2000) : 80
>>> print "min(-20, 0, 400) : ", min(-20, 0, 400)
min(-20, 0, 400) : -20
>>> print "min(-90, -30, -10) : ", min(-90, -30, -10)
min(-90, -30, -10) : -90
>>> print "min(0, 200, -500) : ", min(0, 200, -500)
min(0, 200, -500) : -500