Pythontr

husonet | Tarih: 18.01.2017

Python modf() Fonksiyonu

Python modf() fonksiyonu, Ondalıklı kısmı ve tamsayı kısmını ayırır.

Python modf() fonksiyonu, x'in kesirli ve tamsayı kısımlarını birbirinden ayıraral bir tuple içinde döndürür. Her iki bölüm de x ile aynı işareti taşır. Tamsayı kısmı, float olarak döndürülür.


Python modf() fonksiyonun sözdizimi aşağıdaki gibidir.


import math

math.modf( x )

Bu fonksiyon gömülü bir fonksiyon olmadığı için doğrudan erişelemez. Erişmek için math paketlerinin import edilmesi gerekir ve math üzerinden çağrılması gerekir.


Paremetreleri


  • x - Sayısal bir değer.

Dönüş Değeri


Bu fonksiyon, x'in kesirli ve tamsayı kısımlarını iki tuple elamanı olarak bir tuple içinde döndürür. Her iki bölüm de x ile aynı işareti taşır. Tamsayı kısmı, float olarak döndürülür.


Aşağıdaki örnek modf() fonksiyonun kullanımını gösterir.


>>> import math
>>> print "math.modf(200.02) : ", math.modf(200.02)
math.modf(200.02) : (0.020000000000010232, 200.0)
>>> print "math.modf(90.72) : ", math.modf(90.72)
math.modf(90.72) : (0.7199999999999989, 90.0)
>>> print "math.modf(130L) : ", math.modf(130L)
math.modf(130L) : (0.0, 130.0)
>>> print "math.modf(math.pi) : ", math.modf(math.pi)
math.modf(math.pi) : (0.14159265358979312, 3.0)