Pythontr

husonet | Tarih: 18.01.2017

Python pow() Fonksiyonu

Python pow() fonksiyonu, x in üst katlarını döndürür.

Python pow() fonksiyonu, x'in üstsel ifadesi kadar katlarını çarpar örnek vermek gerekirse x=2, y=4 math.pow(2, 4) işlemi 2*2*2*2=16 sonuçunu hesaplar aslında bu işlemi yapmanın diğer bir kısa yoluda x**y hesaplama işlemi sırasında iki çarpma işaretini aynı anda kullanmaktır.


Bu fonksiyonun sözdizimi aşağıdaki gibidir.


import math

math.pow(x, y)

Paremetreleri


  • x - Sayısal bir değer
  • y - Sayısal bir değer x'in kat çarpanı diğer bir ifadeyle üstüdür.

Dönüş Değeri


Bu fonskiyon, x'in katlarının değerini döndürür.


Aşağıdaki örnek pow() fonksiyonun kullanımını gösterir.


>>> import math
>>> print "math.pow(100, 2) : ", math.pow(100, 2)
math.pow(100, 2) : 10000.0
>>> print "math.pow(100, -2) : ", math.pow(100, -2)
math.pow(100, -2) : 0.0001
>>> print "math.pow(3, 4) : ", math.pow(3, 4)
math.pow(3, 4) : 81.0
>>> print "math.pow(3, 0) : ", math.pow(3, 0)
math.pow(3, 0) : 1.0