Pythontr

husonet | Tarih: 23.01.2017

Python random() Fonksiyonu

Python random() fonksiyonu, 0'a eşit veya 0'dan büyük ve 1'den küçük float bir rastgeler sayı üretir.

Python random() fonksiyonun sözdizimi aşağıdaki gibidir.


import random
random.random()

Bu fonksiyonu kullanmak için random paketinin import edilmesi gerekir. Direkt erişmek mümkün değildir.


Dönüş Değeri


Bu fonksiyon rasgele float bir sayı döndürür, bu sayı 0'a eşit veya 0'dan büyük ve 1'den küçüktür.


Aşağıdaki örnek random() fonksiyonun kullanımını gösterir.


>>> import random
>>> print "random() : ", random.random()
random() : 0.656230744696
>>> print "random() : ", random.random()
random() : 0.365976025385