Pythontr

husonet | Tarih: 19.01.2017

Python round() Fonksiyonu

Python round() fonksiyonu, x'in ondalık kısmını n kadar yuvarlayarak döndürür.

Bu fonksiyon parametre ile girilen reel sayıyı ondalıklı kısımdaki değere göre, bir üst veya bir alt tam sayıya şayet ikinci parametrede girilirse belirtilen ondalık sayısı kadar yuvarlamak için kullanılan bir fonksiyondur. Ondalıklı kısımdaki ilk rakam 5 veya daha büyük ise üstte, daha küçük ise altta yuvarlanacaktır. Fonksiyondan geriye dönen değer floar sayı tipli olacağı için, string dönüşümler str() fonksiyonu içine alınarak çevrilebilir.


Python round() fonksiyonun sözdizimi aşağıdaki gibidir.


round( x [, n]  )

Bu fonksiyon python içinde gömülü bir fonksiyondur.


Parametreleri


  • x - Sayısal bir değer.
  • n - Sayısal başka bir değer. Ondalık sayısını ayarlamak için kullanılır.

Dönüş Değeri


Bu fonksiyon, x'i ondalık noktasından itibaren n basamak sayısı kadar bir üst veya bir altına döndürür .


Aşağıdaki örnek, round() fonksiyonun kullanımını gösterir.


>>> print "round(70.73755, 2) : ", round(70.73755, 2)
round(70.73755, 2) : 70.74
>>> print "round(100.000061, 3) : ", round(100.000061, 3)
round(100.000061, 3) : 100.0
>>> print "round(-100.000061, 3) : ", round(-100.000061, 3)
round(-100.000061, 3) : -100.0