Pythontr

husonet | Tarih: 23.01.2017

Python seed() Fonksiyonu

Python seed() fonksiyonu, rastgele sayılar üretirken kullanılan tam sayı başlangıç değerini ayarlar. Bu ayar yapıldıktan sonra diğer random modül fonksiyonları çağırılır.

Bu fonksiyon bir record set olarak düşünebilir verilen parametre sayısı üretilen sayıların kaydını o numara üzerine alır tekrar erişim yapmak için tekrar aynı şekilde çağrılıp önceden üretilen random sayılara erişilebilir. Bu fonksiyon ilk defa kullanıldığında önceki değeri mevcut değildir.


Python seed() fonksiyonu rasgele sayı üretecisi ilk "önceki" değerini verir.


Python seed() fonksiyonun sözdizimi aşağıdaki gibidir.


import random
random.seed ( x )

Bu fonksiyona doğrudan erişilemez. Bu nedenle random paketlerinin import edilmesi gerekir ve random paketleri üzerinden çağrılmalıdır.


Parametreleri


  • x - Bir sonraki rastgele sayının çekirdeğidir. Bu parametre üretilecek sayıların kayıt edileceği imleme numarasıdır diyebiliriz. Bu numara üzerinden üretilen random sayılara sonradan erişmek mümkün olur.

Dönüş Değeri


Bu fonksiyon herhangi bir değer döndürmez.


Aşağıdaki örnek seed() fonksiyonun kullanımını gösterir.


>>> import random
>>> random.seed( 1 )
>>> print "Rastgele sayi seed 1 : ", random.random()
Rastgele sayi seed 1 : 0.134364244112
>>> random.seed( 1 )
>>> print "Rastgele sayi seed 1 : ", random.random()
Rastgele sayi seed 1 : 0.134364244112
>>> random.seed( 2 )
>>> print "Rastgele sayi seed 2 : ", random.random()
Rastgele sayi seed 2 : 0.956034271889
>>> random.seed( 2 )
>>> print "Rastgele sayi seed 2 : ", random.random()
Rastgele sayi seed 2 : 0.956034271889