Pythontr

husonet | Tarih: 22.03.2011

Python seri port haberleşmesi

python serial module, serial port haberleşme kütüphane ve örnekleri

Arkadaşlar python programlama dilinde seri port haberleşmesi çok basittir bu örneğimizdede bu basitliği göstermek istedim.#!/usr/bin/python
#-*- coding:utf-8 -*-

###############################################################################
# Bu betik örnek için hazırlanmıştır amac seri porttan gelen verilerin okunması
# 22.03.2011
# Hüseyin Özdemir
# husonet
###############################################################################

import serial

SERIAL_PORT = '/dev/ttyUSB0'
SERI_BAUDRATE = 115200
SERI_BYTESIZE = 8
SERI_PARITY = 'N'
SERI_STOPBITS = 1
SERI_TIMEOUT = 0.2
SERI_BUFFER_SIZE= 1024

#------------------------------------------------------------------------------
# Bağlantı kur
def seriBaglan():
bag = serial.Serial()
bag.port = SERIAL_PORT
bag.baudrate = SERI_BAUDRATE
bag.bytesize = SERI_BYTESIZE
bag.parity = SERI_PARITY
bag.stopbits = SERI_STOPBITS
bag.timeout = SERI_TIMEOUT
bag.open()
return bag

if __name__ == "__main__":
try:
bag = seriBaglan()
while 1:
print bag.readline()
except:
pass
finally:
bag.close()

Normal bir kullanıcı üzerinden SERI PORT haberleşmesi yapmak için öncelikle normal kullanıcıya o yetkiler verilmesi gerekir. Bu yetki işlemi aşağıdaki gibi yapılır.


su -
usermod -aG dialout KULLANICI # yada adduser KULLANICI dialout
chmod a+rw /dev/ttyUSB0