Pythontr

husonet | Tarih: 24.01.2017

Python shuffle() Fonksiyonu

Bu fonksiyon, bir listede yada tupleda yer alan öğeleri rastgele getirir.

Python shuffle() fonksiyonun sözdizimi aşağıdaki gibidir.


import random
random.shuffle(list)

Bu fonksiyon direk olarak çağrılamaz kullanımı için random paketlerinin import edilmesi gerekir.


Parametreleri


  • list - Bu bir liste yada tuple olabilir.

Dönüş Değeri


Bu fonksiyon, parametre olarak verilen liste yada tuple yeniden düzenlenmiş liste olarak döndürür.


Aşağıdaki örnekle, shuffle() fonksiyonun kullanımını gösterir.


>>> import random
>>> list = [11, 22, 44,66];
>>> random.shuffle(list)
>>> print "Degistirilmis list : ", list
Degistirilmis list : [44, 11, 22, 66]
>>> random.shuffle(list)
>>> print "Degistirilmis list : ", list
Degistirilmis list : [66, 22, 11, 44]