Pythontr

husonet | Tarih: 18.10.2022

Python Signal Nedir ve Kullanımı

Python Signal neden ihtiyaç duyarız örnekleyerek kullanalım.

Python signal, bir sinyalin oluşturulması için belirlenen ve uygun koşullar oluştuğunda tetiklenmesini sağlayan oldukça kullanışlı bir etkileşim yapısıdır.


Örneklerle açıklayalım.
import time
import logging
import signal


stop = False

def terminate_handler(signal, frame):
print("Sistem son buldu")
global stop
stop = True


if __name__ == '__main__':
signal.signal(signal.SIGINT, terminate_handler)
signal.signal(signal.SIGTERM, terminate_handler)
while not stop:
time.sleep(1)
print("Kod bluğumuzun çalışacak kısmı ...")
print(stop)

print("Programımız sonlanıyor.")


Bu örneğimizi test için CTRL + c yada konsol üzerinde kill ederek deneyebilirsiniz.[/p
]
[p]Ayrıca benzer mantıkla alarmlarda kurabiliriz.

import signal, os
import time


def handler(signal, frame):
print('Signal cagrildi', signal)

signal.signal(signal.SIGALRM, handler)
signal.alarm(5)
time.sleep(5)