Pythontr

husonet | Tarih: 13.02.2017

Python sin() Fonksiyonu

Sinüs nedir? Python sin() fonksionu, x sinüsünü radyan içinde döndürür.

Matematik biliminde sinüs, trigonometrik bir fonksiyondur. Sin kısaltmasıyla ifade edilir.


Hipotenüs, bir dik üçgende her zaman en uzun kenardır. Örnek olarak, kenarları 3, 4, 5 cm. olan bir dik üçgen düşünelim. En uzun kenar olan hipotenüs 5 cm.’dir. 3 cm.'lik kenarın karşısındaki açının sinüsünü hesaplamak için 3'ün 5'e oranını bulmamız gerekir. Unutmamanız gereken bir dipnot geçelim kısa kenarların karelerinin toplamı uzun kenarın karesine eşit olması dik üçgenlerde zorunludur.


Python sin() fonksiyonun sözdizimi aşağıdaki gibidir.


import math
math.sin(x)

Bu fonksiyona doğrudan erişilemez erişmek için math paketinin import edilmesi gerekir. Import edildikten sonra math paketi üzerinden çağrılarak kullanılır.


Parametreleri


  • x - Sayısal bir değer. Bu değer radyan olarak gönderilmeli.

Dönüş Değeri


Bu fonksiyon, x parametresinin sinüsünü temsil eden -1 ile 1 arasında sayısal bir değer döndürür.


Aşağıdaki örnekler, sin() fonksiyonun kullanımını gösterir.


>>> import math
>>> print "sin(3) : ", math.sin(3)
sin(3) : 0.14112000806
>>> print "sin(-3) : ", math.sin(-3)
sin(-3) : -0.14112000806
>>> print "sin(0) : ", math.sin(0)
sin(0) : 0.0
>>> print "sin(math.pi) : ", math.sin(math.pi)
sin(math.pi) : 1.22464679915e-16
>>> print "sin(math.pi/2) : ", math.sin(math.pi/2)
sin(math.pi/2) : 1.0

Not: Python'da, dereceleri math.radians işleviyle radyanlara dönüştürebilirsiniz


>>> math.sin(math.radians(68))
0.9271838545667874