Pythontr

husonet | Tarih: 05.04.2011

python socket notları

 • socket.socket([family[, type[, proto]]])
  	- family
  AF_UNIX
  AF_INET
  AF_INET6


  	- type
  SOCK_STREAM
  SOCK_DGRAM


 • socket.bind(adres)
  adres verisi, seçilen soket ailesine göre değişir. AF_INET için (host, port) ikiilisi gerekir

 • socket.listen(maksimum_baglanti_sayisi)
  istemci bağlantıları için dinler

 • socket.accept()
  istemci bağlantısını kabul eder. (connection, address) çiftini döndürür

 • socket.recv(buffer_boyu[, flag])
  veriyi alır. buffer_boyu, 2'nin ufak bir katı şeklinde seçilmeli. Örneğin 1024


 • socket.recvfrom(buffer_boyu[, flag])
  recv() ile benzer. (veri, adres) ikilisini döndürür.

 • socket.send(veri[, flag])
  veri gönderir, gönderilen byte adedini döndürür. verinin tamami gönderilemediyse programcı gerekeni yapar.

 • socket.sendall(veri[, flag])
  verinin tamamını gönderir. Gönderilemezse exception oluşur

 • socket.close()
  bağlantıyı kapatır

 • socket.setblocking(flag)
  flag 0 ise non-blocking, 1 ise blocking soket kullanılır. Default olarak soketler blocking mod kullanır.
  non-blocking modda recv() veya send() işlemi hemen yapılmaya çalışır, yapılamazsa hata oluşur
  blocking modda işlem bitene kadar beklenir.


 • socket.settimeout(saniye)
  bloking soketler için zaman aşımı süresi. saniye olarak None verilirse soket, blocking moda geçer ve
  işlem bitene kadar bekler

 • exceptions
  . error ( soket ile ilgili hatalar )
  . herror ( adres ile ilgili hatalar )
  . gaierror ( adres ile ilgili hatalar )
  . timeout ( zaman aşımı )Notları Hazırlayan Emrah abi'ye teşekkürler.