Pythontr

husonet | Tarih: 19.01.2017

Python sqrt() Fonksiyonu

Python sqrt() fonksiyonu, 0'dan büyük sayılar için x'in karakökünü döner.

Bu fonksiyon, 0'dan büyük bir tam sayı veya ondalık sayının kare kökünü almak için kullanılır. Dönen değer ondalıklı bir sayıdır.


Python sqrt() fonksiyonun sözdizimi aşağıdaki gibidir.


import math

math.sqrt( x )

Bu fonksiyon kullanımak için math paketleri import edilerek çağrılabilir. Bu fonksiyon için direkt erişim yapılamaz.


Parametreleri


  • x - Sayısal bir değer.

Dönüş Değeri


Bu fonksiyon 0 dan büyük x için x'in karakökünü döner.


Aşağıdaki örnekler sqrt() fonksiyonun kullanımını gösterir.


>>> import math
>>> print "math.sqrt(100) : ", math.sqrt(100)
math.sqrt(100) : 10.0
>>> print "math.sqrt(9) : ", math.sqrt(9)
math.sqrt(9) : 3.0
>>> print "math.sqrt(math.pi) : ", math.sqrt(math.pi)
math.sqrt(math.pi) : 1.77245385091