Pythontr

husonet | Tarih: 03.03.2011

python türkçe karakterleri, büyük harfe küçük harfe çevirme

Selamun Aleykum,

Python "2.x" programlama dilinde türkçe karakterlerde lower upper yaparken sıkıntı yaşanır, bu yazdığım fonksiyonlarla bu sıkıntıyı aşabilirsiniz.


#!/usr/bin/python
# -*- coding: utf-8 -*-

#-----------------------------------------------------------------------------
# husonet
# Hüseyin Özdemir
# 03.03.2011
# Türkçe karakter içeren stringleri büyük küçük harf olarak düzenler
#-----------------------------------------------------------------------------

def kucukHarfCevir(sStr):
str = sStr
aranan = ''
HARFDIZI = [
('İ','i'), ('Ğ','ğ'),('Ü','ü'), ('Ş','ş'), ('Ö','ö'),('Ç','ç'),
('I','ı')
]
for aranan, harf in HARFDIZI:
str = str.replace(aranan, harf)
str = str.lower()
return str

def buyukHarfCevir(sStr):
str = sStr
aranan = ''
HARFDIZI = [
('i','İ'), ('ğ','Ğ'),('ü','Ü'), ('ş','Ş'), ('ö','Ö'),('ç','Ç'),
('ı','I')
]
for aranan, harf in HARFDIZI:
str = str.replace(aranan, harf)
str = str.upper()
return str

if __name__ == '__main__':
print kucukHarfCevir("HÜSEYİN ÖZDEMİR ĞÜİŞÇÖ ğüişçö")
print buyukHarfCevir("hüseyin özdemir ĞÜİŞÇÖ ğüişçö")