Pythontr

husonet | Tarih: 15.12.2010

python twitter api, duvara yazma, python-oauth2 paketi, twitter api örnek kodlama

Sosyal medya artık günümüzün konusu oldu bu örneğimizde python ile nasıl twitter la etkileşimde bulunacağımızın kısa bir örneğini yapacaz önce kurulumdan başlayalım.

Not:Uygulama Tipi Desktop Client'dir.

# Kurulum için gerekli paketleri indirelim
wget https://download.github.com/simplegeo-python-oauth2-hudson-python-oauth2-205-0-g1fcc1a6.tar.gz
# indirdiğimiz paketi açalım
tar xzfv simplegeo-python-oauth2-hudson-python-oauth2-205-0-g1fcc1a6.tar.gz
# açılan paketin dizinine gidelim
cd simplegeo-python-oauth2-1fcc1a6/
#kurulum yapmamız için setup tool paketini install edelim
sudo aptitude install python-setuptools
#paketimizi kuralım
sudo python setup.py install


Örnek kodumuz aşağıdadır.

#!/usr/bin/python
#-*- coding:utf-8 -*-

import urlparse
import oauth2 as oauth
import urllib

request_token_url = "http://twitter.com/oauth/request_token"
access_token_url = "http://twitter.com/oauth/access_token"
authorize_url = "http://twitter.com/oauth/authorize"

post_url = "http://twitter.com/statuses/update.xml"

def getOAuth(sConsumerKey, sConsumerSecret):
consumer = oauth.Consumer(sConsumerKey,sConsumerSecret)
client = oauth.Client(consumer)

#adım 1
resp, content = client.request(request_token_url,'GET')
if resp['status'] != '200':
raise Exception("Invalid response %s." % resp['status'])
request_token = dict(urlparse.parse_qsl(content))

print "Request Token:"
print " - oauth_token = %s" % request_token['oauth_token']
print " - oauth_token_secret = %s" % request_token['oauth_token_secret']
print ""

#adım 2
print "Tarayıcınızda aşağıdaki bağlantıya gidin"
print "%s?oauth_token=%s" % (authorize_url, request_token['oauth_token'])
print ""

accepted = "h"
while accepted.lower() == "h":
accepted = raw_input("Kullanım için yetki verirmisiniz? (e/h) ")
oauth_verifier = raw_input("PIN nedir?:")

#adım 3
token = oauth.Token(request_token['oauth_token'],request_token['oauth_token_secret'])
token.set_verifier(oauth_verifier)
client = oauth.Client(consumer, token)

resp, content = client.request(access_token_url, "POST")
access_token = dict(urlparse.parse_qsl(content))

print "Access Token:"
print " - oauth_token = %s" % access_token['oauth_token']
print " - oauth_token_secret = %s" % access_token['oauth_token_secret']
print ""
print "Şimdi kaynaklara erişim sağlayabilirsiniz"
print ""
return access_token

def postOAuth(sMessage, sConsumerKey, sConsumerSecret):
c = getOAuth(sConsumerKey, sConsumerSecret)
consumer = oauth.Consumer(key=sConsumerKey, secret=sConsumerSecret)
token = oauth.Token(c['oauth_token'],c['oauth_token_secret'])
client = oauth.Client(consumer, token)
i = 0
while i < 2:
vMessage = sMessage + """-Mesaj= %s""" % (i)
params = urllib.urlencode({'status': vMessage})
ret = client.request(post_url, "POST",params)
i += 1

vConsumerKey = "consumer_key"
vConsumerSecret = "consumer_secret"
vMesaj = "Consoldan deneme"
postOAuth(vMesaj, vConsumerKey, vConsumerSecret)


İlgili Konular
twitter api, direk mesaj (direct message)
python twitter arama (search)