Pythontr

husonet | Tarih: 25.01.2017

Python uniform() Fonksiyonu

Python uniform() fonksiyonu, rasgele bir float değer döndürür. Dönen değer x'den büyük veya eşit yada y'den küçük ve eşittir.

Rastgeler üreteceğimiz sayıların belirli bir aralıkta olmasını istersek bu fonksiyonu kullanabiliriz. Bu fonksiyon float bir değer dönecektir bize.


Python uniform() fonksiyonu için sözdizimi aşağıdaki gibidir.


import random
random.uniform(x, y)

Bu fonksiyon doğrudan çağrılarak kullanılamaz kullanım için random paketlerinin import edilerek random.uniform(x,y) olarak çağrılması gerekir.


Parametreleri


  • x - Rastgele dönen değerin alt sınırını ayarlar.
  • y - Rastgele dönen değerin üst sınırını ayarlar.

Dönüş Değeri


Bu fonksiyon float tipi değer döndürür.


Aşağıdaki örnekler uniform() fonksiyonun kullanımını gösterir.


>>> import random
>>> print "Rastgele Float Değer uniform(7, 11) : ", random.uniform(7, 11)
Rastgele Float Değer uniform(7, 11) : 9.95280854086
>>> print "Rastgele Float Değer uniform(6, 17) : ", random.uniform(6, 17)
Rastgele Float Değer uniform(6, 17) : 13.0290214909