Pythontr

husonet | Tarih: 21.06.2016

Python veri tipleri

Python programlama dili için veri tip tanımlamaları ve özellikleri sizler için yayınladık.

Python Programlama dilinin veri tipleri aşağıdaki gibidir. Değişken tanımlarında diğer diller de olduğu gibi tip belirtmeye gerek yoktur. Bu durumun üstesinden Python kendisi gelir. Python atama yapıldığı anda değişkenin tipini otomatik olarak belirler.


 • int: Tam sayıları ifade eder 32 bit,± 2147483647 örnek olarak 105 tam sayısını gösterebiliriz.
 • long: Uzun tam sayıları ifade eder.
 • float: veri tipi ondalıklı bir gerçek sayıyı ifade edder. 64 bit uzunluğa ve hassasiyete sahiptir. Örnek olarak 3.14159 rakamını paylaşabiliriz.
 • str: Harf ya da rakam ve ya kombinasyonlarından oluşabilir string 'Ayşe 35 yaşında'
 • bool: True, False değerlerini taşır özüne indiğimiz zaman esasında bir yada sıfır değerleri taşımaktadır.
 • list: [‘apple’, ‘banana’, ‘orange’]
 • tuple: (3.2, 4.5, 6.3)
 • dict: {‘one’: 1, ‘two’: 2}
 • function lambda x:2*x
 • builtin_function_ math.sqrt

Python veri tip dönüşümleri

Normal şartlarda atamalarda atanan veriye göre tip belirlenebiliyordu. Örn: a=5 bu örneğimizde a değişkeni üzerinde 5 tam sayısı bulunuyor. Peki int değeri taşıyan bir değişkeni string veri tipine çevirebilirmiyiz? Hemen aşağıdaki örneğimizi inceleyelim.


>>>a=5
>>>txt="A değişkenimizde var olan değer "+str(a)
>>>print txt
A değişkenimizde var olan değer 5

Şayet str fonksiyonumuzdan yararlanmasaydık "cannot concatenate 'str' and 'int' objects" hatası ile karşılaşacaktır. Detaylı bir şekilde dönüşümde kullanacağımız fonksiyon listesini aşağıda inceleyelim.


 • int(x): Eğer x bir string ifadeyse int fonksiyonu bu ifadeyi tam sayıya dönüştürür.
 • long(x): Eğer x bir string ve sayı türünden bir ifadeyse uzun tam sayı ifadeye dönüştürür.
 • float(x): x değişkenin noktalı bir ifadeye dönüştürüp sayılar üzerinde daha hasasiyetli işlemler yapabilirsiniz.
 • complex(x): Karmaşık bir sayı dönüşümü sağlar.
 • str(x): Bir x değişkenini string ifadeye dönüştürür.
 • repr(x): Bir değişkenini strging ifadeye dönüştürür.
 • eval(str): String bir ifade değerlendirir ve bir obje döndürür.
 • tuple(s): Python Tuple veri tipine dönüştürür.
 • list(s): Python List veri tipine dönüştürür.
 • set(s): String ifadeyi set eder.
 • dict(d): Python sözlük oluşturur. d (anahtar, değer) dizilerini bir dizi olmalıdır.
 • frozenset(s): Dondurulmuş bir dizi dönüştürün.
 • chr(x): Bir tamsayıyı karaktere dönüştürür.
 • unichr(x): Bir tamsayıyı unicode olarak karaktere dönüştürür.
 • ord(x): Tek bir karakteri tam sayıya dönüştürür.
 • hex(x): Tam sayıyı hex e dönüştürür.
 • oct(x): Bir tam sayıyı sekizlik yani octal diziye dönüştürür.