Pythontr

husonet | Tarih: 25.01.2011

python windows registry erişimi

Bu örneği Windows Vista ingilizce sürümünde yazdım.

Örneğimiz İnternet Explorer ana sayfasını değiştirme işlemini yerine getirecek ve python programlama dili ile registry erişimini görmüş olacağız.

#registry erişimi için _winreg paketini import ediyoruz
from _winreg import *

#registry pathi diyebiliriz.
keyValue = r'Software\Microsoft\Internet Explorer\Main'

try:
#keyValue ile verilen pathi bize aç
key = OpenKey(HKEY_CURRENT_USER, keyValue, 0, KEY_ALL_ACCESS)
except:
#keyValue ile verilen bölüm yok ise oluşturalım
key = CreateKey(HKEY_CURRENT_USER, keyValue)

#key i Start Page degerine set ediyoruz. Başlangic sayfasını Start Page olarak ekliyoruz.
SetValueEx(key, "Start Page", 0, REG_SZ, "http://www.pythontr.com")
#bu bölümde açılan key i kapatıyoruz.
CloseKey(key)