Pythontr

husonet | Tarih: 11.03.2012

rsysnc notları

RSYNC özetle uzaktan yada localden klasörleri eşleştirmek diğer bir deyimle yedekleme sistem olarak çalıştırmak için kullanılır.

Sunucu ve istemci makineye kurulumu (deamon'i çalıştırmak gerekmiyor)
	aptitude install rsync
Kullanımı
	rsync [SEÇENEKLER] KAYNAK [KAYNAK]... HEDEF


KAYNAK veya HEDEF'ten birisi uzaktaki makine olabilir.
Bu durumda uzaktaki makinenin formatı

	  	[KULLANICI@]MAKİNE:KLASORKLASOR adının sonunda / varsa içeriğini alır
Sonunda / yoksa klasörü de alıp hedef noktada oluşturur


Bazı seçenekler
		-n		ne yapacağını göster ama yapma				(dry-run	)
-a arşiv modu, -rlptgoD ile aynı (archive )
-r alt klasörleri al (recursive )
-l linkleri al (link )
-p hakları koru (permissions )
-t zamanı koru (times )
-g grup bilgilerini koru (group )
-o dosya sahibini koru (owner )
-D aygıt ve özel dosyaları koru (devices )
-v işlem anında açıklama yap (verbose )
v sayısı artırılarak daha detaylı açıklama istenebilir
-u yeni dosyaların üzerine yazma (update )
--delete kaynakta yer alamayan dosyaları sil
-b silinen dosyaları yedekle (backup )
-e bağlantı için kullanılacak protokol (genelde ssh )
-z veri transferi esnasında verileri sıkıştır (compress )
-h boyutları daha anlaşılır formatta verir (human readable )
-C CVS tarafından gözardı edilen dosyaları göz ardı et (CVS exclude )
--exclude= şablona uyan dosyaları göz ardı et
--include= şablona uyan dosyaları göz ardı etmeÖrnekler
	rsync -av klasor1/ klasor2/
rsync -zavuhbe ssh --delete emrah@88.13.45.12:~/klasor1/ klasor2/