Pythontr

husonet | Tarih: 02.08.2018

Ruby Nedir? Ruby Programlama Diline Giriş

Ruby programlama dili hakkında giriş seviyesinde uygulama oluşturma işlemleri.

Ruby Nedir?


1995 yılında Japon asıllı “Matz” lakaplı Yukihiro Matsumoto tarafından geliştirilen, Nesne Tabanlı, Yorumlanan Okunabilirlik seviyesi oldukça yüksek, WhiteSapace bağımsız, tab boşluk kullanılabilir, Python programlama diline oldukça benzeyen bir programlama dilidir. Ruby’de herşey nesnedir.


Çok karıştırılan bir konuda Ruby, Ruby On Rails değildir. Ruby On Rails aslında Ruby ile yazılmış bir web frameworkudur. Ruby programlama dilini web harici projelerde de kullanmayı düşünebilirsiniz!


Kurulum
apt update && apt dist-upgrade
apt install ruby
apt install ruby-rails

Ruby'i üç farklı şekilde çalıştırabiliriz.


Konsol Üzerinden
ruby -e 'puts "Huseyin"'
ruby -e 'print "Huseyin"'

Dosya Üzerinden
ruby test.rb

Son olarak konsol üzerinde "irb" yazarak interactive olarak Ruby kodu yazabilirsiniz.


Ufak bir örnek yapalım bu örneğimiz bir class ve içinde metodlar barındırsın.class Selamlama
def initialize(isim = "Dünya")
@isim = isim
end
def merhaba
puts "Merhaba #{@isim}!"
end
def hoscakal
puts "Hoşcakal #{@isim}, Tekrar bekleriz."
end
end

g = Selamlama.new("Huseyin")
g.merhaba
g.hoscakalMigration Oluşturma


rails generate migration AddPublishDateToPage publish_time:date:index
..........
invoke active_record
create db/migrate/20180813094931_add_publish_date_to_page.rb

Oluşan migrate dosyamızı aşağıdaki


rake db:migrate:up VERSION=20180813094931

Alanımız oluşturuldu.
==  AddPublishDateToPage: migrating ==========================================
-- add_column(:page, :publish_date, :date)
-> 0.3943s
-- add_index(:page, :publish_date)
-> 0.1202s
== AddPublishDateToPage: migrated (0.5146s) =================================


Farklı bir örnek daha yapalım bu örneğimizde tinyint alanı ekleyelim.

# rails generate migration AddShowOnAndroidOrIosToGames show_on_android:boolean:index
show_on_ios:boolean:index
....
invoke active_record
create db/migrate/20180817080315_add_show_on_android_or_ios_to_games.rb

Migration kısmını oluşturduk artık bu migration'ı db imiz için çalıştırabiliriz.


# rake db:migrate:up VERSION=20180817080315
....
== AddShowOnAndroidOrIosToGames: migrating ===================================
-- add_column(:games, :show_on_android, :boolean)
-> 0.3818s
-- add_index(:games, :show_on_android)
-> 0.1136s
-- add_column(:games, :show_on_ios, :boolean)
-> 0.4097s
-- add_index(:games, :show_on_ios)
-> 0.1152s
== AddShowOnAndroidOrIosToGames: migrated (1.0205s) ==========================

Manuel olarak default alanı ekleyelim.


class AddShowOnAndroidOrIosToGames < ActiveRecord::Migration
def change
add_column :games, :show_on_android, :boolean, :default => false
add_index :games, :show_on_android
add_column :games, :show_on_ios, :boolean, :default => false
add_index :games, :show_on_ios
end
end


Windows kullanıcıları bundle exec ekleyerek kullanmalı.


# bundle exec rake db:migrate:up VERSION=20180817080315

Yukarıda yaptığımız örneğimizde aynı anda iki alan oluşturmuş olduk ayrıca tinyint(1) tipinde farklı bir alan ekledik.


Aşağıdaki örneğimizle bir alanı nasıl drop edeceğimize bakalım.


bundle exec rails generate migration RemoveShowOnMobileFromPlay show_on_mobile:boolean
..................
invoke active_record
create db/migrate/20180903063131_remove_show_on_mobile_from_play.rb

Yukarıda oluşturduğumuz dosyayı istersek manuel olarak düzenleme yapabiliriz. Düzenleme yapmasak bile yükseltme yapmadan bakıp kontrol etmekte fayda var.


vim db/migrate/20180903063131_remove_show_on_mobile_from_play.rb

Her hangi bir sıkıntı görmüyorsanız yükseltme yapabilirsiniz.


# bundle exec rake db:migrate:up VERSION=20180903063131

Bazı durumlarda migration kısmında ilaveler yapmamız gerekebilir örneğin kaldıralan bir alan değerini yeni açılan alanlara taşınması gibi aşağıdaki migration dosyasının içeriğini inceleyebilirsiniz.


class RemoveShowOnMobileFromGames < ActiveRecord::Migration
def up
Game.update_all("show_on_android=show_on_mobile,show_on_ios=show_on_mobile")
remove_column :games, :show_on_mobile
end

def down
add_column :games, :show_on_mobile, :boolean
end
end

Aşağıdaki tabloda bu alan tiplerinin db bazlı nasıl isimlendirildiğini görebilirsiniz.


Image
Image