Pythontr

husonet | Tarih: 09.01.2014

Sanal Sunucu VirtualBox Debian 7 Wheezy için kurulumu

Basit Kullanımlar İçin Aşağısı Yeterli
aptitude install virtualbox-ose virtualbox-ose-dkms virtualbox-ose-qt linux-headers-$(uname -r)

non-free depoda
aptitude install virtualbox-guest-additions


Server Kurulumu İçin

Gerekli paketlerin Yüklenmesi
apt-get install linux-headers-$(uname -r|sed 's,[^-]*-[^-]*-,,') virtualbox


Backport tan yüklenmesini isterseniz.
vim /etc/apt/sources.list
deb http://http.debian.net/debian/ wheezy-backports main contrib

Güncelleme
apt-get update

Gerekli paketlerin kurulumu
apt-get install linux-headers-$(uname -r|sed 's,[^-]*-[^-]*-,,')

apt-get -t wheezy-backports install virtualbox


NOT: Sıkıntı oluşursa kerneldan kaynaklı aşağıdaki paketi kurmanız gerekebilir VirtualBox kernel Modul paketi.
apt-get install virtualbox-dkms