Pythontr

husonet | Tarih: 15.11.2016

SAP Erp nedir? Ne işe yarar?

SAP Erp hakkında bilmeniz gereken herşeyi burada!

SAP Erp Nedir?


Sap kurumsal kaynak planlama ERP yazılımı yapan çok uluslu bir Alman şirketidir ve oldukça bilinen bir şirkettir. Ülkemizde de bir çok kurumsal firma tarafından tercih edilir. ERP yazılımı kuruluşların işletme operasyonlarını yönetmesine olanak tanır ve genellikle veriyi işin çeşitli yönlerinden toplayan ve entegre eden modüler uygulamaların yönetim paketleri anlamına gelir. SAP ERP alternatifleri olarak: Oracle, Microsoft, Infor Orbis ve Epicor'u sayabiliriz.


Aşağıda, SAP'nin işletme yönetimi, uygulama yöntemleri ve rakipleri arasında nerede durduğu konusunda genel bir bakış sunulmaktadır.


SAP Tarihi


IBM şirketinde çalışan beş arkadaş şirketten ayrılıp 1972 yılında Almanya'da küçük bir şirket kurarak bir müşteriyle sektöre başladılar. Şirketin adının kısaltması "Systems, Applications & Products" , Türkçesi Sistemler, Uygulamalar ve Ürünler anlamındadır. SAP kurucuları ilk ürününü Imperial Chemical Industries şirketin 1972 yılında gerçek zamanlı depolama alanında kullanılması için delikli kart sistemi geliştirdi.


SAP gerçek zamanlı olarak iki sunucusuyla "R/2" ismini vererek başladı. Daha sonraki yıllarda üç sunucu için "R/3" adı verildi bunlar uygulama sunucusu, üretim sunucusu ve veritabanı sunucusu. SAP 2006'da en son ECC 6.0 sürümünü ve 2013'te ise bir Enhancement Package (EHP7) yayınladı.


SAP'nin Kurumsal Kaynak Planlama Modülleri


Sap, ERP konusunda liderdir. Çeşitli departmanların uygulamaları senfonik olarak çalışır. SAP, temel modellerinin ötesinde, endüstriye özel eklenti çözümleri sunmaktadır.


 SAP'nin Kurumsal Kaynak Planlama Modülleri
SAP ERP, uygulaması içinde çok sayıda modül yer alır ve ana kategoriler şunlardır:

SAP Muhasebe


 • Finans
 • Yatırım Yönetimi
 • Proje Sistemleri
 • Kontrollük
 • İşletme Denetimi
 • Finansal Tedarik Zinciri Yönetimi

SAP Lojistik


 • Malzeme Yönetimi
 • Satış ve Dağıtım
 • Lojistik Yürütme
 • Depo Yönetimi
 • Fabrika Bakımı
 • Müşteri Hizmetleri
 • Filo Yönetimi
 • Kalite Yönetimi
 • Üretim planlaması
 • Çevre, Sağlık ve Güvenlik

Sap İnsan kaynakları


 • Organizasyon Yönetimi
 • Personel Yönetimi
 • Personel Yönetimi
 • Personel Geliştirme
 • Kişisel Zaman Yönetimi
 • Bordro
 • Eğitim ve Etkinlik Yönetimi
 • Öğrenme Çözümleri
 • Tazminat
 • Kurumsal Ödeme
 • Yararlar
 • İstihdam
 • Kredi
 • İleri İş Uygulamaları Programlaması

Sap Teknoloji


 • Çapraz Uygulama, sınıflandırma sistemleri ve iş akışı içerir
 • Temel Bileşenler
 • Programlama (ABAP)
 • Güvenlik ve Yetkilendirme

Diğer Modüller (ayrı kurulum gerektirir)


 • İş Ambarı
 • İş Zekası
 • Bilgi Ambarı
 • Uluslararası Gösteri ve Eğitim Sistemi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM)
 • Ana Veri Yönetimi
 • Tedarikçi İlişkileri Yönetimi
 • Değişim Altyapısı
 • Süreç Entegrasyonu
 • Küresel Ticaret Hizmetleri
 • Stratejik İşletme Yönetimi
 • İş Konsolidasyonu ve Kaynaştırma
 • İş Planlama ve Konsolidasyon
 • Kurumsal Finansman Yönetimi

Finans ve Yatırım Yönetiminde olan modüller, Ödenecek Ticari Borçlar veya Alacak, Yatırım Siparişleri ya da Yatırım Desteği gibi modüllerin alt kategorilerine ayrılabilir. Danışman firmalar, işletmelerin endüstri gereksnimleri hangi modüller içinde yer aldığını ve sizin gereksinimlerinizi belirler.


SAP'nin en önemli modülleri arasında, Finans, Kontrol, Satış ve Dağıtım, Malzeme Yönetimi ve İnsan Kaynakları diyebiliriz. Kurumunun gereksinimlerine göre, müşteri sadece ihtiyaç duyduğu modülleri satın alabilir. Örneğin bir müşteri yalnızca İnsan Kaynaklakları ve Müşteri İlişki Modüllerini satın alabilir.


SAP Modülleri


Yukarıdaki açıklamalarımızda da bahsettiğimiz gibi SAP, bir kurumun neredeyse bütün operasyonlarını tam anlamıyla sağlayan bir ERP yazılımıdır. SAP, bir işletmenin Finans, Kontrol, İnsan Kaynakları, Satış, Dağıtım, Malzeme yönetimi, Depo, Üretim, Güvenlik, Araştırma ve diğer birçok departmanını yönetebilir ayrıca İmalat, İlaç, Sigorta, Güvenlik, Finans ve Hazine gibi hemen hemen tüm endüstriler için özel çözümler sunar.


Şimdi biraz SAP modüllerinden bahsedelim.

Finans


Temel modül Finanstır. Kapsadığı önemli alanlar:
 • Defteri Kebir
 • Borç Hesapları
 • Alacak Hesapları
 • Varlık Muhasebesi

SAP modüllerinin en önemlileri ve popüleridir.


Kontrol


Kontrol modülü, Finans modülü için önem arz eden modüllerdendir ; iç raporlama, belgeleme ve işlem hareketleri ve plan verileri ile koordine ederek yönetim kararlarını bildirme için kullanılır.


 • Maliyet Merkezi Muhasebesi
 • Kâr Merkezi Muhasebesi
 • Ürün Maliyetleme
 • Kârlılık Analizi
 • İç Düzene

Satış ve Dağıtım


Satış ve Dağıtımların takibi, izlenmesi ve malzeme yönetimiyle entegre çalışmasını sağlar. Aşağıdaki bileşenleri içerir.


 • Müşteri Ana Verileri
 • Satış Sorgulama
 • Teslimat ve Mallar
 • Satış Organizasyonları
 • Satış Koşulları
 • Satış Siparişi İşlemesi
 • Faturalandırma

Faturalandırma Finans modülü üzerinde yer almaktadır.


İnsan kaynakları


İnsan Kaynakları modülleri, işe alım'dan işle alakası kesilinceye kadar olan maaş, çalışan hakları ve benzeri tüm personel bilgilerini ele alır. Finans ve Kontrol modülleri ile üst seviyede entegre çalışır. Bileşenleri şunlardır:


 • Organizasyon Yönetimi
 • Personel Yönetimi
 • Personel Yönetimi
 • Personel Geliştirme
 • Kişisel Zaman Yönetimi
 • Bordro
 • Eğitim ve Etkinlik Yönetimi
 • Tazminat
 • Kurumsal Tazminat
 • Faydalar
 • İşe Alma
 • Kredi

Proje Sistemi


Proje Sistemi modülü, ürün lansmanı ve imalat tesisi kurma veya konferans yapma gibi hem büyük hem de küçük ölçekli projeler için yardımcı olur. Şunları içerir:


 • Bütçeleme
 • Planlama
 • Tahmin
 • İş Arıza Yapısı (WBS)
 • Süreçleri bireysel faaliyetlere yıkma (iş paketi)
 • Dışarıdan ve şirket tarafından finanse edilen projeler arasında ayrım yapmak

Proje Sistem modülü İnsan Kaynakları modülü gibi, Finans ve Kontrol modülleri ile tamamıyla entegre çalışır.