Pythontr

husonet | Tarih: 21.08.2014

SCP İle Dosya Transferi

SSH Üzerinden Dosya Transferi Nasıl Olur?

Detaylı örneğimize başlamadan önce SCP komutunu yüzeysel olarak bir inceleyelim.


SCP nedir? ne işe yarar?

SCP Uzaktaki bir sisteme local bilgisayar üzerinden dosyalarını yada uzaktaki bir sistem üzerinden local bilgisayar üzerine yada iki uzak sistemde dosya alışverişi yapmak için kullanılır. Ayrıca SCP, SSH protokellerini kullanır.


SCP İle Dosya Transferi, SCP komutunu kısaca açıklayalım.
scp -P port_no -r dosya ... kullanici@host.domain: yol


-P port_no
Önünde -P parametresi kullanılır port numarası belirtilir.
dosya
Kopyalanacak dosya
kullanıcı
Uzak sistemde adınız.
host.domain
Uzak sistemin internet adresi yada ip numarası.
yol
Uzak sistemde hedefe tam yol adı.
-r
Dizinle birlikte kopyalama yapmak için

Örnekler
Local den uzağa kopyalama yapmak için.
scp -P 11022 yenidenbaslat.sh boran@192.168.2.100:/home/boran/scripts/
Uzaktan local makinanıza kopyalama yapmak için
scp -P 11022 -r boran@192.168.2.100:/home/boran/scripts/ /home/huso/
{reklam}
Şifre girmeden SCP ile dosya gönderimi
1.yol: sshpass
Gerekli paket
aptitude install sshpass

Komut dizisi
sshpass -p "xxxxxxxx" scp -P 42 test2.txt admin@192.168.1.143:/home/boran

Bu kısımda hata alırsanız 2 yol u deneyebilirsiniz.


2.yol ssh-keygen

Gönderim yapılacak kullanıcıya geçelim


su - boran
ssh-key oluşturalım.
ssh-keygen -t rsa 

şifre sorularını boş geçelimki gönderim yaparken soru sormasın. ardında bize iki adet dosya üretecek bir tanesi ~/.ssh/id_rsa diğeride ~/.ssh/id_rsa.pub burada önemli olan nokta id_rsa.pub dosyasının içeriğindeki keyi dosya gönderimi yapacağımız makinanın bağlantı kuracağımız kullanıcısının ssh authorized_keys dosyasına eklemek örnek ~boran/.ssh/authorized_keys


Şimdi şifre sormadan gönderim kısmına bakalım.
Örnek Kullanım


scp -i ~/.ssh/id_rsa -P 42 test2.txt admin@192.168.1.143:/share/MD0_DATA/boran