Pythontr

husonet | Tarih: 13.04.2011

screen notları

Yükleme

aptitude install screen

	/etc/screenrc
defscrollback 10000
bind F hardstatus ignore
bind f hardstatus alwayslastline
hardstatus on
#hardstatus lastline "%-Lw%{= BW}%50>%n%f* %t%{-}%+Lw%<"
hardstatus lastline "%{Gk}%d %M %Y %{Yk}%c:%s %{kW}%-Lw%{= BW}%50>%n%f* %t%{-}%+Lw%<"
hardstatus alwayslastlineBaşlatma


	# yeni başlatırken
screen

# detach olunmuş screen'e yeniden bağlanmak için
screen -r

# kullanılmakta olan screen'e bağlanmak (multiuser mode)
screen -x

# çalışmakta olan screen'lerin listesi
screen -ls
screen -listSık kullanılan kısayollar

	ctrl+a ?		yardım
ctrl+a c (create) yeni pencere oluşturma
ctrl+a " mevcut pencerelerin listesi
ctrl+a ctrl+a bir önceki pencereye geç
ctrl+a A pencereye isim ver
ctrl+a 0..9 numarası verilen pencereye geç
ctrl+a d (detach) screen'den ayrıl
ctrl+a \ screen'i sonlandır
ctrl+a x ekranı kilitler, kullanıcı parolası girilince açılır
ctrl+a K penceredeki uygulamayı kill eder

ctrl+a C (clear) ekranı temizler
ctrl+a S (split) pencereyi yatay bölme
ctrl+a | pencereyi dikey bölme
ctrl+a tab pencereler arasında geçiş
ctrl+a X bölümü siler (merge)

ctrl+a esc copy moda geçer
ctrl+a [ copy moda geçer
enter copy modda kopyalanacak bölümün başını ve sonunu işaretlemek için kullanılır
ctrl+a ] paste, kopyalanan bölümü yapıştırır

ctrl+a t time, upload bilgilerini gösterir
ctrl+a : komut modu
-> hardstatus lastline off status satırını kapatır