Pythontr

husonet | Tarih: 20.10.2016

Session C# 'da nasıl kullanılır?

C# session kullanımı

C# da Session kullanmıı:

Session ataması aşağıdaki gibi yapılır
Session["session_adı"] = "kontrol yapılacak değer";

Eğer bir textbox'a girdiğimiz değeri kontrol etmek istiyorsak şu şekilde de atama yapabiliriz:
Session[Textbox.text] = "kontrol yapılacak değer"

Session değerin var olup olmadığını şu şekilde kontrol edebiliriz:
if(Session["sessionname"]!==null)

Session kullanım örnekleri:
Kullanıcı aktif mi kontrolü, kullanıcı aktif değilse varsayılan ekranı açılması örneği:


protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
try{
if (Session["uid"] != null)
{
Response.Redirect("~/default.aspx", false);
}

}
catch(Exception ex)
{
Response.Write("<script>alert('" + ex + "');</script>");
}
}


kullanıcı 3 kere yanlış girdiğinde kullanıcı kilitlensinin kontrolü sağlanması örneği:

//Burada textbox'a girdiğimiz emaile ilk session ataması yapıyoruz
if ((Session[textemail.Text]) == null)
{
Session[edEPosta.Text] = 0;
}
else {
//Burada yanlış girildiğinde yanlışların sayımını yapıyoruz
Session[[textemail.Text]) .Text] = (int)Session[textemail.Text] + 1;
Kontrol = (int)Session[textemail.Text] ;
}


Kolaylıklar.

İlgili Konular:Session Nedir?