Pythontr

husonet | Tarih: 18.05.2011

Shorewall Kurulum & Squid Kurulum Notları ...

Basit Shorewall kurulumu Genelde kullandığım yapıdır. Web sunucularda kullanılabilir.

cp /usr/share/doc/shorewall/examples/one-interface/interfaces /etc/shorewall/
cp /usr/share/doc/shorewall/examples/one-interface/policy /etc/shorewall/
cp /usr/share/doc/shorewall/examples/one-interface/zones /etc/shorewall/
cp /usr/share/doc/shorewall/examples/one-interface/rules /etc/shorewall/

vim /etc/shorewall/rules
#fw
ACCEPT fw net icmp
# net
ACCEPT net:172.16.244.200 fw tcp 3306
ACCEPT net fw tcp 514
ACCEPT net fw udp 514
ACCEPT net fw udp 1812
ACCEPT net fw udp 1813
ACCEPT net fw udp 1814
ACCEPT net fw tcp 41122
ACCEPT net fw tcp 11121
ACCEPT net fw tcp 40000:40100
HTTP/ACCEPT net fw
Ping/ACCEPT net fw


vim /etc/default/shorewall
startup=1

/etc/init.d/shorewall restart
Detaylar
ağ arayüzleri ( bu makinede DNS sunucunun kurulu olduğu varsayılmıştır)

	vim /etc/network/interfaces
auto eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.1.2
netmask 255.255.255.0
network 192.168.1.0
broadcast 192.168.1.255
gateway 192.168.1.1
# dns-* options are implemented by the resolvconf package, if installed
dns-nameservers localhost
dns-search mynetwork.net

auto eth1
iface eth1 inet static
address 10.0.0.1
netmask 255.0.0.0
network 10.0.0.0
broadcast 10.255.255.255

- /etc/init.d/networking restart


paketlerin kurulumu
	vim /etc/apt/sources.list #dosyasına eklenecek satır
deb http://volatile.debian.org/debian-volatile etch/volatile main contrib non-free


paketlerin yüklenmesi
		apt-get install shorewall squid dansguardian (sarg?)


bağımlılıklar:
			shorewall	-> iptables iproute
squid -> squid-common
sarg -> libgd2-noxpm
Shorewall ayarları

# /usr/share/doc/shorewall-common/examples/ klasöründen uygun olan örnekler indirilir

	vim /etc/shorewall/zones
fw firewall
net ipv4
loc ipv4
grup1:loc ipv4 (alt gruplar varsa belirtilir)	vim /etc/shorewall/hosts	(varsa, sub zone'lar buraya...)
grup1 eth0:10.0.0.0/8	vim /etc/shorewall/interfaces
net eth0 detect tcpflags,blacklist,routefilter,dhcp,nosmurfs
loc eth1 detect tcpflags,blacklist,routefilter,dhcp

-> tcpflags uygunsuz flag'e sahip TCP paketleri yok edilir
-> blacklist blacklist dosyasından yasaklı adresler kontrol edilir
-> routefilter spoofing'i engellemek için çekirdekte route filtresini, bu arayüz için açar
-> logmartians mümkün olmayan kaynak adresli paketlerin log'unu tutar
-> nosmurfs broadcast kaynaklı gözüken paketleri yok eder
-> dhcp bu arayüz için IP, DHCP sunucudan alınıyorsa...
-> norfc1918 kaynak adresi, RFC1918'de kayıtlı olan paketleri kabul etmezvim /etc/shorewall/policy
$FW grup1 REJECT
$FW loc REJECT
$FW net REJECT
$FW all REJECT

grup1 $FW REJECT
grup1 loc REJECT
grup1 net REJECT
grup1 all REJECT

loc $FW REJECT
loc grup1 REJECT
loc net REJECT
loc all REJECT

net $FW REJECT
net grup1 REJECT
net loc REJECT
net all REJECT

all all REJECT	vim /etc/shorewall/shorewall.conf
IP_FORWARDING=Yes ( yerel ağ için gateway olacaksa...)
ADD_SNAT_ALIASES=Yes ( yerel ağ için gateway olacaksa...)	vim /etc/shorewall/masq
eth0 eth1 ( yerel ağ için gateway olacaksa... )
eth0:!192.168.1.0/24 192.168.1.0/24 ( sub zone için gateway olacaksa... )	vim /etc/shorewall/routestopped
proxy için gerekli değil ama bu dosyaya resetlenmemesi gereken bağlantılar yazılacak
zorunlu değilse yapılmamalı çünkü firewall başlarken sunucuyu kısa bir süre güvensiz halde bırakıyor
nfs mount eden disksiz sistemler için uygun
eth0 192.168.1.1 critical	 touch /etc/shorewall/blacklist	vim /etc/default/shorewall
startup=1	vim /etc/shorewall/rules
# makro listesi icin /usr/share/shorewall/ klasorune bakilacak
# tcp 21 ftp
# tcp 22 ssh
# tcp 25 smtp
# udp 53 dns
# tcp 53 dns
# udp 67 dhcpd
# udp 69 tftpd
# tcp 80 http
# tcp 110 pop3
# tcp 135 samba (smbd)
# udp 137 samba (nmbd)
# udp 138 samba (nmbd)
# tcp 139 samba (smbd)
# tcp 143 imap
# tcp 443 https
# tcp 445 samba (smbd)
# tcp 587 gmail
# udp 631 cups
# tcp 631 cups
# tcp 993 imaps
# tcp 995 pop3s
# tcp 1863 msn
# tcp 3000 ntop
# tcp 3128 squid
# tcp 3306 mysql
# tcp 3389 rdesktop
# tcp 4559 hylafax
# tcp 6667 IRC
# tcp 8080 dansguardian
# tcp 9999 apt-proxy
# tcp 10000 webmin

# firewal
SSH/ACCEPT fw loc
ACCEPT fw loc icmp

DNS/ACCEPT fw net
HTTP/ACCEPT fw net
HTTPS/ACCEPT fw net
NTP/ACCEPT fw net
SMTP/ACCEPT fw net
SMTPS/ACCEPT fw net
SSH/ACCEPT fw net
ACCEPT fw net tcp 587
ACCEPT fw net icmp

# local
Ping/ACCEPT loc net
CVS/ACCEPT loc net
DNS/ACCEPT loc net
FTP/ACCEPT loc net
HTTP/ACCEPT loc net
HTTPS/ACCEPT loc net
JabberPlain/ACCEPT loc net
JabberSecure/ACCEPT loc net
NTP/ACCEPT loc net
POP3/ACCEPT loc net
POP3S/ACCEPT loc net
RDP/ACCEPT loc net
Rsync/ACCEPT loc net
SMTP/ACCEPT loc net
SMTPS/ACCEPT loc net
SSH/ACCEPT loc net
VNC/ACCEPT loc net
Whois/ACCEPT loc net
ACCEPT loc net tcp 587
ACCEPT loc net tcp 1863
ACCEPT loc net tcp 6667
ACCEPT loc net tcp priv_rdesktop
ACCEPT loc net tcp priv_ssh
ACCEPT loc net tcp priv_vnc

Ping/ACCEPT loc fw - - 3/sec:10
DNS/ACCEPT loc fw
SSH/ACCEPT loc fw
HTTP/ACCEPT loc fw
ACCEPT loc fw tcp priv_ssh


# proxy sunucuya yonlendirme...
# dansguardian icin 8080. port'a, squid icin 3128. port'a yonlendirilecek
REDIRECT loc 8080 tcp 80 - !10.0.0.1
#REDIRECT loc 3128 tcp 80 - !10.0.0.1

# yerel sunucular varsa...
FTP/ACCEPT net loc:10.0.0.xxx
FTP/DNAT net loc:10.0.0.xxx

# net
Ping/ACCEPT net fw - - 3/sec:10
SSH/ACCEPT net fw
ACCEPT net fw tcp priv_ssh	vim /etc/hosts
127.0.0.1 localhost.localdomain localhost
192.168.1.2 host1.mynetwork.net host1
10.0.0.1 host2.mynetwork.net host2	/etc/init.d/shorewall restart

# Eger konsola log yazmasi istenmiyorsa
/etc/sysctl.conf
kernel.printk = 4 4 1 7
Squid ayarları

vim /etc/security/limits.conf

* soft nofile 8192
* hard nofile 8192	vim /etc/squid/squid.conf

# Sarge icin yapilacak ayarlar
acl our_networks src 192.168.1.0/24 192.168.2.0/24
http_access allow our_networks
httpd_accel_host virtual
httpd_accel_port 80
httpd_accel_with_proxy on
httpd_accel_uses_host_header on

# Etch icin yapilacak ayarlar
acl our_networks src 192.168.1.0/24 192.168.2.0/24
http_access allow our_networks
http_port 3128 transparent

# Lenny icin yapilacak ayarlar
acl localnet src 10.0.0.0/8
acl localnet src 172.16.0.0/12
acl localnet src 192.168.0.0/16
http_access allow localnet
http_port 3128 transparentblacklist


	# http://urlblacklist.com/ adresinden blacklist download edilir

# download edilen dosya ile blacklists klasörü oluşturulur

cd /etc/dansguardian/lists
tar xzf bigblacklist.tar.gz
DansGuardian ayarları


vim /etc/dansguardian/dansguardian.conf
#UNCONFIGURED ( başına # konularak satır devreden çıkarılır )
maxuploadsize = 0 ( POST metodu ile dosya upload etmeyi sınırlandırmak için... )
( 0 tamamen blokluyor )
( x upload edilecek maksimum dosya boyutunu x Kb yapıyor )
( -1 sınırsız upload hakkı veriyor )
logfileformat=3 ( Squid log file format )	vim /etc/dansguardian/lists/bannedsitelist
.Include</etc/dansguardian/lists/blacklists/ads/domains>
.Include</etc/dansguardian/lists/blacklists/adult/domains>
.Include</etc/dansguardian/lists/blacklists/astrology/domains>
.Include</etc/dansguardian/lists/blacklists/chat/domains>
.Include</etc/dansguardian/lists/blacklists/dating/domains>
.Include</etc/dansguardian/lists/blacklists/dialers/domains>
.Include</etc/dansguardian/lists/blacklists/drugs/domains>
.Include</etc/dansguardian/lists/blacklists/gambling/domains>
.Include</etc/dansguardian/lists/blacklists/games/domains>
.Include</etc/dansguardian/lists/blacklists/hacking/domains>
.Include</etc/dansguardian/lists/blacklists/instantmessaging/domains>
.Include</etc/dansguardian/lists/blacklists/kidstimewasting/domains>
.Include</etc/dansguardian/lists/blacklists/malware/domains>
.Include</etc/dansguardian/lists/blacklists/mixed_adult/domains>
.Include</etc/dansguardian/lists/blacklists/onlinegames/domains>
.Include</etc/dansguardian/lists/blacklists/phishing/domains>
.Include</etc/dansguardian/lists/blacklists/porn/domains>
.Include</etc/dansguardian/lists/blacklists/proxy/domains>
.Include</etc/dansguardian/lists/blacklists/sexuality/domains>
.Include</etc/dansguardian/lists/blacklists/socialnetworking/domains>
.Include</etc/dansguardian/lists/blacklists/spyware/domains>
.Include</etc/dansguardian/lists/blacklists/virusinfected/domains>
.Include</etc/dansguardian/lists/blacklists/warez/domains>

badboys.com	vim /etc/dansguardian/lists/bannedurllist
.Include</etc/dansguardian/lists/blacklists/ads/urls>
.Include</etc/dansguardian/lists/blacklists/adult/urls>
.Include</etc/dansguardian/lists/blacklists/chat/urls>
.Include</etc/dansguardian/lists/blacklists/dating/urls>
.Include</etc/dansguardian/lists/blacklists/dialers/urls>
.Include</etc/dansguardian/lists/blacklists/drugs/urls>
.Include</etc/dansguardian/lists/blacklists/gambling/urls>
.Include</etc/dansguardian/lists/blacklists/games/urls>
.Include</etc/dansguardian/lists/blacklists/hacking/urls>
.Include</etc/dansguardian/lists/blacklists/instantmessaging/urls>
.Include</etc/dansguardian/lists/blacklists/kidstimewasting/urls>
.Include</etc/dansguardian/lists/blacklists/malware/urls>
.Include</etc/dansguardian/lists/blacklists/onlinegames/urls>
.Include</etc/dansguardian/lists/blacklists/phishing/urls>
.Include</etc/dansguardian/lists/blacklists/porn/urls>
.Include</etc/dansguardian/lists/blacklists/proxy/urls>
.Include</etc/dansguardian/lists/blacklists/sexuality/urls>
.Include</etc/dansguardian/lists/blacklists/socialnetworking/urls>
.Include</etc/dansguardian/lists/blacklists/virusinfected/urls>
.Include</etc/dansguardian/lists/blacklists/warez/urls>

members.home.net/uporn	vim /etc/dansguardian/lists/exceptionsitelist
.tr
sourtimes.org
video.google.com
windowsupdate.microsoft.com	vim /etc/dansguardian/lists/weightedphraselist
# Malezyaca ve Portekizce yasakli kelimeler, normal Turkce kelimelerle benzeşiyor
# Bu kelime listesi kullanilirsa, normal Turkce sitelerde problem cikiyor

#.Include</etc/dansguardian/lists/phraselists/pornography/weighted_japanese>
#.Include</etc/dansguardian/lists/phraselists/pornography/weighted_malay>
#.Include</etc/dansguardian/lists/phraselists/pornography/weighted_portuguese>	vim /etc/dansguardian/lists/exceptionextensionlist
# eklenenler
.bz2
.doc
.gz
.iso
.pdf
.pps
.rar
.tar
.tgz
.xls
.zipvim /etc/dansguardian/lists/bannedphraselist
#.Include</etc/dansguardian/lists/phraselists/safelabel/banned>
SARG ayarları (özellikle istenmiyorsa, kurulmasın)

	vim /etc/squid/sarg.conf
language English (Turkish yapınca raporda bazı format sorunları oluyor)
charset Latin5
output_dir /var/www/squid-reports
access_log /var/log/dansguardian/access.log


	vim /etc/squid/sarg-reports.conf (etch)
LOGOIMG=/squid-reports/Daily/images/sarg.png
LOGOLINK="http://$(hostname)/squid-reports/"


	vim /etc/crontab (etch)
00 08-20/1 * * * root sarg-reports today
00 00 * * * root sarg-reports daily
00 01 * * 1 root sarg-reports weekly
10 01 1 * * root sarg-reports weekly


	vim /etc/crontab (sarge)
10 3 * * * root /etc/squid/sarg-maint.sh >/dev/null 2>&1


	vim /etc/squid/sarg-maint.sh (sarge) 
/usr/bin/sarg -d $YESTERDAY-$YESTERDAY -e kullanici@domain.com