Pythontr

husonet | Tarih: 26.12.2013

Sistem açılışındaki boot esnasında logları kaydetme

Kurulması gereken paket.
aptitude install bootlogd


Açılış esnasında logların alınması için aşağıdaki default klasörü içindeki ayarlama yapılmalıdır.
vim /etc/default/bootlogd
BOOTLOGD_ENABLE=yes


Logları izlemek için aşağıdaki örnekleri kullanabilirsiniz.
cat /var/log/boot | more

sed 's/\^\[/\E/g' /var/log/boot | less -R

sed 's/\^\[/\E/g;s/\[1G\[/\[27G\[/' /var/log/boot


Log alınan pathi değiştirmek için BOOTLOGD_OPTS kısmını ayarlamak gerekmektedir..
vim /etc/init.d/bootlogd
BOOTLOGD_OPTS="-r -c -l /root/boot.log"