Pythontr

husonet | Tarih: 22.08.2014

Spectrwm nedir?

Spectrwm kullanımı hakkında notlar

spectrwm Xorg için dinamik pencere yöneticisidir.

Kurulumu
aptitude install --with-recommends spectrwm

Ayarlar
[code sh] . ~/.xinitrc
exec /usr/bin/spectrwm

. ~/.spectrwm.conf
bar_at_bottom = 1
modkey = Mod4
program[lock] = xtrlock
program[iceweasel] = iceweasel
bind[iceweasel] = MOD+Shift+f
program[ipython3] = x-terminal-emulator /usr/bin/ipython3
bind[ipython3] = MOD+Shift+p[/code]

Kısa yol tuşları
Meta+Shift+Return: terminal açılışı.
Meta+p: dmenu
Meta+1/2/3/4/5/6/7/8/9/0: çalışma istasyonu seçimi 1-10
Meta+Shift+1/2/3/4/5/6/7/8/9/0: windowları taşıma 1-10
Meta+Right/Left: önceki ve sonraki çalışma istasyonu
Meta+Shift+Right/Left: önceki/sonraki ekran
Meta+Spacebar: Ekranı yatay dikey ve maximum seviyede ayarlama.
Meta+j/k: pencereler arası ileri / geri
Meta+Tab/Meta+Shft+Tab: Meta+j/k kullanımı gibi.
Meta+Return: Ana alana akımı taşımak için kullanılabilir
Meta+h/l: Aktif olan kısımda size ayarlar

Mouse Pencere Kısayolları
Mouseover: fokus pencere
Meta+LeftClick+Drag: pencere taşıma
Meta+RightClick+Drag: resize pencere
Meta+Shift+RightClick+Drag: resize pencerenin üstü ve altından.

Pencere İşlemleri için Kısayollar
Meta+x: Pencere kapat
Meta+Shift+x: Pencereyi yoket
Meta+b: hide/show status barı göster aç
Meta+q: restart spectrwm (reset masaustu)
Meta+Shift+q: exit spectrwm