Pythontr

husonet | Tarih: 02.11.2016

SSH Bash Otomatik Giriş

SSH Bash Otomatik Girişi yapılaması için gerekli ayarlamalar

Bazen özellikle Ubuntu dağıtımlarında sisteme giriş 'Login' yapıldığınıda sadece $ işareti gözükür bu kabuğun bash olarak çalışmadığını gösterir. Bunu pythontr@sunucu:~$ gibi düzeltmek isteyebiliriz.


Bu düzeltme yapmazsak ok tuşları, sekme tuşları gibi tüm özel tuşlar çalışmaz.


Siz /bin/bash tekrar çalıştarabilirsini, ama giriş esnasında otomatik çalıştırmak isterseniz aşağıdaki şekilde düzeltebilirsiniz.


chsh -s /bin/bash

Ayrıca, tüm linux kullanıcılar kendi kabuk değiştirme hakkına sahiptir. sudo kullanıyorsanız chsh komutu için kullanıcı adınızı eklemeyi unutmayın.


sudo chsh <username> -s /bin/bash

Ardından oturumunuzu kapatıp tekrar giriş yapın.