Pythontr

husonet | Tarih: 04.05.2018

SSH Nedir? Linux SSH Kullanımı

Kısa bir özettem sonra Linux SSH sunucu ayarları ve kullanımı.

SSH Nedir


SSH Secure Shell sistem yöneticilerine uzaktaki bir cihaza 'Bilgisayar vb..' erişmek için güvenli bir yol sağlayan ağ protokolüdür. Genellikle konsol ortamları üzerinden kullanım ve dosya transferleri için tercih edilir fakat çok tercih edilmesede tunel, proxy ve X11 bağlantıları içinde kullanılabilir. SSH iki bilgisayar arasında kimlik doğrulaması ve şifreli bir şekilde bağlantı kurabilir. Standart port'u 22 dir.


SSH Sunucu Kurulumuapt update && apt dist-upgrade
apt install openssh-server

SSH Sunucu Ayarları

vim /etc/ssh/sshd_config
Port 11122 #standart portu değiştirmek için
PermitRootLogin no # root kullanıcısı olarak login olmasını engellemek icin
AllowUsers husonet # sadece izinli kullanıcılara login izni vermek için
UseDNS no # loginlerde dns sorgulamasını kaldırmak için

Birden fazla ethernet kullanımı varsa aşağıdaki şekilde kullanılabilir.


ListenAddress 192.168.2.3
ListenAddress 192.168.10.3

Bilgisayar üzerinde bulunan bütün ethernetlerden izin vermek için.


ListenAddress 0.0.0.0

xterm olarak x11 bağlantısı yapmak için
Sunucu Tarafı İçin
vim /etc/ssh/ssh_config
ForwardX11Trusted yes
/etc/init.d/ssh restart

İstemci üzerinden bağlantı
ssh -p 30022 -X husonet@xxxxx.com xterm