Pythontr

husonet | Tarih: 21.11.2014

Tabloya kolon ekleme

Veritabanı tabloların yeni kolon ekleme işlemi

Bazı durumlarda tasarladığımız tabloyu genişletmemiz gerekir ve kullanışlı bir editörümü elimizin altında yok ise bunu sql console ortamında yapma mecburiyetinde kalabiliriz. Editörler hayatımızı o kadar çok kolaylaştırıyor ki elimizin altında olmadığı zaman ise çaresiz kalıyoruz aslında ufak ufak bizlerde editörsüz ortamda başımızın çaresine bakmalıyız.Hemen hemen bütün plsql tabloyo kolon ekleme mantığı aynıdır.
Format şu şekilde olmalıdır.
alter table
tablo_adi
add
(
kolon1_adi kolon1_datatype kolon1_constraint,
kolon2_adi kolon2_datatype kolon2_constraint,
kolon3_adi kolon3_datatype kolon3_constraint
);Bunu gerçek ortamlara göre örnekleyelim.
Örnek 1
[code sql]alter table
must_tablo
add
must_tel varchar2(50) NOT NULL;[/code]

Örnek 2 yukarıdaki örneğimizi genişletelim
[code sql]ALTER TABLE
must_tablo
ADD
(
must_tel varchar(50) NOT NULL,
must_durum number(1) default 0
);[/code]