Pythontr

husonet | Tarih: 31.12.2014

tail komutu çoklu dosya izleme

tail komutu aynı anda birden fazla dosyayı izleme

tail -f ve less komutları ile daha önceki yazımızda bir dosyanın içeriğini görüntülemek le ilgili konumuzu işlemiştik. less komutu ile ilgili olarak, ileri geri kaydırma, arama yapma gibi işlemleri yapabileceğinizi göstermiştik, bu günde yine benzer bir konu olan tail komutu ile birden fazla dosyayı inceleme konusunu işleyeceğiz.


Birden fazla dosyadan tail ile izleme yapmak istediğimizde aşağıdaki kodu kullanmamız yeterlidir.


tail -f /var/log/messages    /var/log/mail.log

Örnek çıktımız aşağıdaki gibi olacaktır
==> /var/log/messages <==
Dec 31 10:12:40 h-monitor kernel: [1683604.831321] Shorewall:net2fw:DROP:IN=eth0 OUT= MAC=d4:3d:7e:ec:e7:5e:3c:94:d5:4b:04:29:08:00 SRC=222.186.34.56 DST=178.63.3.160 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=234 ID=54321 PROTO=TCP SPT=49063 DPT=8118 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Dec 31 10:12:49 h-monitor kernel: [1683614.668573] Shorewall:net2fw:DROP:IN=eth0 OUT= MAC=d4:3d:7e:ec:e7:5e:3c:94:d5:4b:04:29:08:00 SRC=222.186.34.56 DST=178.63.3.153 LEN=40 TOS=0x00

==> /var/log/mail.log <==
Dec 31 10:14:39 h-monitor postfix/master[29275]: warning: process /usr/lib/postfix/smtpd pid 20756 exit status 1
Dec 31 10:14:39 h-monitor postfix/master[29275]: warning: /usr/lib/postfix/smtpd: bad command startup -- throttling
Dec 31 10:14:39 h-monitor postfix/master[29275]: warning: process /usr/lib/postfix/smtpd pid 20757 exit status 1

Bu şekillde her dosyanın içeriğini okumak biraz zor sanki, alternatif olarak birden fazla dosya içeriğini okumak için multitail komutunuda kullanabilirsiniz. Her dosya için: multitail komutu birden fazla pencere olarak konsolu böler.


Multitail Linux dağıtımı varsayılan olarak yüklü olmayabilir unutmayın. Makinanızda multitail kurulu değil ise aşağıdaki şekilde yükleyebilirsiniz.
apt-get install mutitail

Örnek kullanım
multitail  /var/log/messages  /var/log/mail.log

 multitail komutu

b tuşu gezinme yapacağınız ekran için seçim yapar ardından yukarı aşağı tuşları ve PgUp ve PgDown tuşlarını kullanabilirsiniz. Çıkış yapmak için x yada q tuşlarını kullanabilirsiniz.


Kullanım esnasında mutitail komutunu ben biraz hantal buluyorum tercihim genelde tail -f kullanımı doğrultusunda.