Pythontr

husonet | Tarih: 26.12.2011

TMUX nedir? Tmux komutları

TMUX nedir ne işe yarar ve komutları nelerdir işte sorularınıza cevaplar

Tmux Nedir? TMUX, screen in gelişmişi diyebiliriz. Ekranı bölmemize ve birçok uygulamayı aynı anda takip etmemizi sağlar.TMUX KOMUTLARI

- Yükleme

	aptitude install tmux- Başlatma

	# yeni başlatırken
tmux

# detach
ctrl+b d

# çalışmakta olan screen'lerin listesi
tmux ls
tmux <ctrl+b s>

# detach olunmuş tmux'a yeniden bağlanmak için
tmux a
tmux attach
tmux attach -t <num>

# detach olunmamış tmux'a yeniden bağlanmak için (singleuser mode)
tmux attach -d

# kullanılmakta olan tmux'a bağlanmak (multiuser mode)
tmux attach

# bir uygulama ile başlatma
tmux new-session <uygulama>- Sık kullanılan kısayollar

	ctrl+b ?		yardım
ctrl+b s mevcut oturumları (session) listeleme ve geçiş
ctrl+b d oturumdan ayrılma (detach)

ctrl+b c yeni pencere oluşturma (create)
ctrl+b , pencere adını değiştirme
ctrl+b l son (last) pencereye dön
ctrl+b n sonraki pencere (next)
ctrl+b p önceki pencere (previous)
ctrl+b w pencereleri (window) listeleme ve geçme
ctrl+b <num> <num> numaralı pencereye geçme

ctrl+b % paneli dikey böler
ctrl+b " paneli yatay böler
ctrl+b <space> panel yerleşim modunu değiştirir
ctrl+b ctrl+o panellerin yerlerini değiştirir
ctrl+b o paneller arasında geçiş
ctrl+b q panel numaralarını gösterme ve geçme
ctrl+b <ok tusu> paneller arasında geçiş
ctrl+b alt+<ok tusu> panel boyunu ok yönünde değiştirme

ctrl+b [ copy moda geçer
<ok tuşları>
ctrl+space seçmeye başlar
alt+w seçili alanı kopyalar
ctrl+b ] paste eder
ctrl+b = bufferdan seçip paste eder

ctrl+b t zamanı (time) gösterme
ctrl+b : komut modu

:swap-pane -s [window-name] bir pencereyi yeni pencereye atmak
ctrl+b ctrl+o pencerelerin yerini degistirmek
ctrl+b [ pencereyi yukarı aşağı kaydırmak için
ctrl+b , çalıştığımız pencereye isim vermek için
tmux list-sessions Acik tmux sessionlarini listelemek


- Komutlar

set status off status barı kapatır

Açılan pencerelerin path olarak aynı dizinden devam etmesi
vim ~/.tmux.conf
bind '%' split-window -h -c '#{pane_current_path}' # Split panes horizontal
bind '"' split-window -v -c '#{pane_current_path}' # Split panes vertically
bind c new-window -c '#{pane_current_path}' # Create new window

Ayarların tmux'a atanması

ctrl+b combinasyon tuşuna basarak :source-file ~/.tmux.conf komut işemini yazın.