Pythontr

husonet | Tarih: 11.03.2011

ubuntu java-sun ve tomcat 6 kurulumu.

Selamun Aleykum,

ubuntu üzerinde java sdk ve tomcat kurulumuna başlamadan önce sistemimizi güncelliyoruz.
sudo aptitude update && sudo aptitude full-upgrade


apt source dosyamıza depo ekleyelim.
sudo vim /etc/apt/sources.list
deb http://archive.canonical.com/ubuntu lucid partner

yada
	sudo add-apt-repository "deb http://archive.canonical.com/ubuntu lucid partner"


Yeni bir paket eklediğimiz için update ve upgrade çlıştıralım
sudo aptitude update && sudo aptitude full-upgrade


sun-java6-jdk kurulumlarını yapalım.
sudo aptitude install sun-java6-jdk openjdk-6-jdk

Ekrana lisans sözleşmesi çıkınca Ok diyoruz ardında Yes diyoruz.

Tomcat için sun-java6-jdk paketini seçelim.
sudo update-alternatives --config java

[sudo] password for husonet: 
There are 2 choices for the alternative java (providing /usr/bin/java).

Selection Path Priority Status
------------------------------------------------------------
* 0 /usr/lib/jvm/java-6-openjdk/jre/bin/java 1061 auto mode
1 /usr/lib/jvm/java-6-openjdk/jre/bin/java 1061 manual mode
2 /usr/lib/jvm/java-6-sun/jre/bin/java 63 manual mode

Press enter to keep the current choice
 • , or type selection number: 2
  update-alternatives: using /usr/lib/jvm/java-6-sun/jre/bin/java to provide /usr/bin/java (java) in manual

  mode.


 • Java Versiyonunu kontrol edelim.
  java -version

  java version "1.6.0_24"
  Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.6.0_24-b07)
  Java HotSpot(TM) Client VM (build 19.1-b02, mixed mode, sharing)


  Tomcat 6 Kurulumuna geçiyoruz.
  sudo aptitude install tomcat6 tomcat6-admin tomcat6-common tomcat6-docs tomcat6-examples tomcat6-user


  Şimdi Tomcat6 yönetim paneli için kullanıcı oluşturalım bunun için komut kullanıcı gireceğilimz xml
  sudo vim /etc/tomcat6/tomcat-users.xml


  Tomcat sunucumuzu yeniden başlatalım.
  sudo /etc/init.d/tomcat6 restart