Pythontr

husonet | Tarih: 12.10.2017

Ubuntu'da dosya izinlerinin komut satırı ile değiştirme

Ubuntu dosya izinleri

Debian tabanlı dağıtımlardan olan Ubuntu'da bazı dosyalar geliştirim yaparken sadece okuma izini olduğundan sorun yaratabilir. Bu tarz sorunların çözümünde;
1. root olmak,
sudo su

2.Dosya path'ine gitmek,
Örn:
root@ubuntu:/# cd var/www/html/wapp/var

3.İzin ayarlamaları,
Örn:
root@ubuntu:/var/www/html/wapp/var# chmod a+rwx composer_home


Açıklama: İzinler oluşturulurken,
chmod ug+rw dosya_adi
=> u=user g=group +=ekle r=read w=write ( - =çıkar)
chmod u+x dosya_adi
=> sahibinde çalışma izini verilmiş olur.
chmod a+rwx dosya_adi
=> tüm gruplara tüm izinler verilir.