Pythontr

husonet | Tarih: 24.01.2011

unix / linux dizin yapısı

Unix / Linux kök dizini hakkında

unix / linux sistemlerde temel dizin yapısı

Bir Unix / Linux sistemi install (kurulumu) yapıldığında kurulum programı belirli programları oluşturarak bu dizinlere çeşitli dosyalar yerleştirir. Unix / Linux sistemlerinde dizin geçişleri / (slash) (bölü) parametresi ile yapılmaktadır. Kök dizine yani en dıştaki / dizine root directory denilmektedir.

/bin Dizini:
Bu dizinde sistem için gerekli çalıştırılabilir dosyalar bulunur. Belli başlı Unix / Linux komutları bu dizinde bulunur.

/dev Dizini:
Bu dizinde ise sistem için gerekli olan aygıt dosylaraı bulunur.

/etc Dizini:
Bu dizin içinde çeşitli Konfigurasyon dosyları bulunur. (Örnek Network ayarları, Exim mail ayarları vb...)

/lib Dizini:
Burada uygulama programlarının kullandığı kütüphane dosyaları yer almaktadır.

/home Dizini:
Kullanıcılara ait dizinler.

/mnt Dizini:
Bu dizin mount işlemleri için ana dizin olarak düşünülür.

/usr Dizini:
Bu kısımda kullanıcıların gerek duyduğu uygulama programları tarafından kullanılan çeşitli dosyalar yer almaktadır.

/tmp Dizini:
Geçici dosyalar için düşünülmüş bir dizindir.