Pythontr

husonet | Tarih: 13.07.2013

upstream prematurely closed connection while reading response header from upstream

Bu hata benim nginx proxy sunucumda karşılaştığım bir olaydı bu hatayı gidermek için aşağıdaki ayarları yaptım.

vim /etc/nginx/nginx.conf
proxy_buffers 8 32k;
proxy_buffer_size 64k;
large_client_header_buffers 8 64k;


Kolay Gelsin...