Pythontr

husonet | Tarih: 07.07.2014

Uzaktan fsck çalıştırmak

Uzaktaki makinaya fsck işlemi yapılması

Bu gün vereceğim ipucu Debian ve Debian türevi Ubuntui Pardus vb.. uzak sunucularda fsck komutunun nasıl çalıştırılacığı ile ilgilidir.


Düzenleme yapılacak işlemler aşağıdadır.


vim /etc/default/rcS 
FSCKFIX=yes

Yapılan bu önyükleme fsck için "-y" parametresini ekler, bu nedenle kimse konsoldan giriş ve fsck çalıştırılması için bekleyen uzak sunucuyu riske etmez.


Ayarların geçerli olup çalışması için reboot yapmayı unutmayın.


Alternatif olarak ise shutdown komutundan yararlanabilirsiniz.


shutdown -F -r now

-F parametresi sistem açılırken FSCK yaparak açılmasını sağlar.