Pythontr

husonet | Tarih: 16.01.2015

Verilen boyutta Dosya oluşturma

Bazen test ortamlarında size yüksek olacak şekilde dosya oluşturmamız gerekir.

Bu aslında çok ahım şahım bir konu değil ama bazen lazım olabiliyor. Benim için geçen uzaktaki sunucum upload ve download hızlarını test etmem için gerekmişti.


Öncelikle boyutu 10M bir dosya oluşturalım. dd komutu kullanarak aşağıdaki şekilde oluşturabiliriz.


dd if=/dev/zero of=cikis.dat  bs=1024  count=10240
10240+0 records in
10240+0 records out
10485760 bytes (10 MB) copied, 0.0451704 s, 232 MB/s
ls -alh cikis.dat
-rw-r--r-- 1 huso huso 10M Jan 16 10:00 cikis.dat

Yukarıda dd komutu 10240 blok sayısı, blok boyutu 1024 ten oluşan cikis.dat isimli sıfır dolgulu bir dosya oluşturur.


Ayrıca aşağıdaki şekilde de bir 10M dosyası oluşturabilirsiniz


dd if=/dev/zero of=cikis.dat  bs=1M  count=10
10+0 records in
10+0 records out
10485760 bytes (10 MB) copied, 0.0129382 s, 810 MB/s

Upload süresini aşağıdaki şekilde ölçebilirsiniz


time scp path/to/cikis.dat  user@pythontr.com:/some/location

Download süresini aşağıdaki şekilde ölçebilirsiniz


time wget ...........