Pythontr

husonet | Tarih: 15.02.2018

Web Servis Nedir?

Wsdl nedir?

Web servisi ve Wsdl tanımları:

[p]Web servisi, elektronik cihaz tarafından başka bir elektronik cihaza sunulan, world wide web aracılığıyla birbiriyle iletişim kuran servistir.Web servisinde http web teknolojisi,
Makineler arası iletişim için daha özel olarak xml ve son makine tarafından okunabilir dosya formatlarını aktarmak için kullanılır. Pratikte web servisi, son kullanıcıya bir kullanıcı arabirimi sağlayan bir başka web sunucusu
ya da mobil uygulama tarafından kullanılan bir veritabanı sunucusuna nesne yönelimli web tabanlı bir arabirim sağlar.W3C, bir web hizmetini şu şekilde tanımlar:


Bir web servisi, bir ağ üzerinden makineler arası etkileşimi desteklemek için tasarlanmış bir yazılım sistemidir. Makine tarafından işlenebilen bir biçimde (özellikle Web Services Description Language WSDL - Web Hizmetleri Açıklama Dili) açıklanan bir arayüze sahiptir. Diğer sistemler, web servisiyle SOAP mesajları kullanarak açıklaması ile öngörülen biçimde etkileşimde bulunurlar; genellikle HTTP ile diğer web ile ilgili standartlarla birlikte bir XML seri hale getirme ile iletilir.WSDL, hizmetleri ağ uç noktaları veya bağlantı noktaları koleksiyonları olarak tanımlar. WSDL belirtimi, bu amaçla belgeler için bir XML biçimi sağlar. WSDL genellikle İnternet üzerinden Web hizmetleri sağlamak için SOAP ve XML Şeması ile birlikte kullanılır. Bir Web hizmetine bağlanan bir istemci programı, sunucuda hangi işlemlerin bulunduğunu belirlemek için WSDL dosyasını okuyabilir. Kullanılan özel veri türleri WSDL dosyasına XML Şeması formunda katıştırılır. İstemci, SOAP'ı, örneğin XML üzerinden XML kullanarak WSDL dosyasında listelenen işlemlerden birini gerçekte çağırmak için kullanabilir.

Avantajlar:Web servisinin yazıldığı dil ne olursa olsun diğer farklı programlama dillerinde kullanılabilir. Böylece her platforma ayrı çalışma gerektirmez.


Web servis çeşitleri:


1.SOAP
2.RestFullKaynakça: wikipedia.org


[/p]